Ziekteverzuim door werkstress

Ziekteverzuim door werkstress

Als we het over veilig werken hebben, kijken we vaak naar de fysieke arbeidsrisico’s die bij bepaalde taken of beroepen horen. Maar tegenwoordig ligt er bij elke taak of beroep een nieuw risico op de loer: psychosociale arbeidsbelasting.

Psychosociale arbeidsbelasting is een verzamelterm voor dingen die invloed hebben op hoe iemand zich voelt op de werkvloer, denk bijvoorbeeld aan pesten, seksuele intimidatie maar ook een te hoge werkdruk. Met name deze laatste zorgt voor verzuim: uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO van 2021 blijkt dat bijna 520.000 werknemers werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim noemden. Deze werknemers waren gemiddeld 38 werkdagen afwezig, dat is gemiddeld twee keer langer dan alle andere redenen van verzuim. Werknemers zijn zich onvoldoende bewust van het risico en denkt vaak dat het wel meevalt, tot het echt te laat is.

 

Werkdruk in cijfers

  • 520.000 werknemers noemen werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim.
  • Verzuim door werkstress duurt gemiddeld 38 dagen.
  • Uit onze data blijkt dat 40% van de deelnemers de mogelijke oorzaken van werkstress niet kent.

 

Herkennen medewerkers werkstress?

Dat medewerkers oorzaken van werkstress niet herkennen, zien we terug in onze training ‘Omgaan met werkstress’. Uit de trainingsresultaten blijkt dat slechts 60% van de deelnemers de mogelijke oorzaken van werkstress kent. Dat bekent dat 4 op de 10 medewerkers dit niet weet. Ook de vraag hoe werkstress voorkomen kan worden, wordt door een kwart van alle deelnemers fout beantwoord. Daarnaast merken we in de training dat medewerkers lichamelijke klachten die optreden bij werkstress niet herkennen.

 

Verzuim steeds langer

De stijging is niet zozeer te zien in het aantal verzuimgevallen, maar met name in de lengte van het verzuim. Het duurt gemiddeld langer voordat een medewerker terugkeert en met het huidige personeelstekort is het lastig om tijdelijke medewerkers te vinden om het gat op te vullen. Dit leidt tot nog meer werkdruk en zo kom je in een vicieuze cirkel terecht.

 

Hoe kun je verzuim door werkstress voorkomen?

De tip die je overal leest is om in gesprek te gaan met je leidinggevende, maar dan moet je uiteraard wel de symptomen herkennen, bij jezelf of bij anderen. En daarom is het belangrijk om medewerkers hierin te trainen en het gesprek over werkstress met hen aan te gaan.