Visie op leren

Wij geloven in de kracht van korte trainingen (microlearning), mede omdat we daarmee een hoog leerrendement kunnen behalen bij de medewerkers. Trainingen moeten niet alleen leerzaam, maar ook leuk zijn voor de medewerkers om te volgen. Zo zorgen we voor veel afwisseling in werkvormen, zodat medewerkers op verschillende manieren met de leerdoelen aan de slag gaan. We zorgen voor korte teksten, veel interactie, directe feedback en we illustreren alles rijkelijk met foto’s en video’s. Het (taal)niveau van de trainingen stemmen we af op de medewerkers van de werkvloer.

Screenshot-hoogwerker-crop

Doelgericht en effectief trainen

Onze trainingen zijn volgens een vaste structuur opgebouwd:

  • Eenvoudig en herkenbaar taalgebruik
  • Eenduidige vraagstelling
  • Veel beeldgebruik
  • Korte instructie bij de didactische werkvormen
  • 7 didactische werkvormen (hier: meerkeuzevraag met één goed antwoord)
  • Directe feedback (wat is goed en wat is fout)
  • Inhoudelijke feedback

Herkenbaar

Praktijkgerichte trainingen waarbij medewerkers leren in de context van hun werk.

Eenvoudig taalgebruik

Korte teksten op het taalniveau van de medewerkers, met vaktermen die zij kennen.

Korte trainingen

Train vaak en kort, zodat je medewerkers hun aandacht erbij kunnen houden.

Directe feedback

Na elke werkvorm direct uitleg over het gegeven antwoord.

Leuk & leerzaam

Interessante trainingen met leuke, afwisselende werkvormen en veel beeldmateriaal.

Vergeetcurve

Herhalen…

Herhalen…

Herhalen…

zo werkt de vergeetcurve.

Spaced repetition

Informatie onthoud je langer wanneer het is opgeslagen in je langetermijngeheugen in plaats van in je werkgeheugen. Daarom moet je informatie regelmatig en met tussenpozen herhalen.

Retrieval practice

Haal je informatie actief op uit je geheugen, dan versterk je je langetermijngeheugen. Je kunt informatie later dan sneller raadplegen als je het nodig hebt. Luister je alleen passief naar informatie, dan vergeet je de informatie ook snel weer en dat gaat ten koste van je leerproces.

Dual coding

Als je op verschillende manieren informatie binnen krijgt, kun je de informatie beter onthouden. Combineer visueel en auditief om deelnemers beter te laten leren.

Wil je weten hoe we bij jou het vakmanschap en de veiligheid kunnen verbeteren?