Leren, veiligheid, gedrag en cultuur

De wil om continu te verbeteren is een absolute voorwaarde om het gedrag van medewerkers en de veiligheidscultuur in een organisatie te veranderen. Daarom streven we ernaar dat elke organisatie een cultuur omarmt waarin samenwerken en leren van elkaar centraal staat. Want aan veiligheid werk je samen.

Gedragsbeïnvloeding door kennis

Kennis is een voorwaarde om veilig te kunnen handelen. Je moet namelijk genoeg weten om een situatie correct te beoordelen. Dat geldt zeker voor onveilige situaties. Als medewerkers niet weten of iets onveilig is, zien ze het ook niet. Met voorkennis kijken ze anders, zien ze andere dingen en lopen ze minder risico. Zo kunnen ze onveilige situaties blijven opmerken en daardoor veiliger werken.

 

Wij zorgen ervoor dat de medewerkers een solide theoretische, praktijkgerichte basis hebben, waardoor ze in de praktijk de gevaarlijke situaties eerder zullen zien. En we leren ze hoe je moet handelen wanneer je een gevaarlijke situatie tegenkomt en hoe je je dan het beste kunt gedragen.

Datagedreven leren

Wij zijn ervan overtuigd dat verandering start met inzicht. Inzicht in waar ‘het mis gaat’, waar de risico’s zitten, zodat je doelgericht actie kan ondernemen. Daarom is het belangrijk om de risico’s goed in kaart te brengen (RIE, V&G-plannen), te meten waar veilig gewerkt wordt en waar niet (werkplekinspectie, meldingen onveilige situatie) en te analyseren hoe het ongevallen ontstaan (ongevalsanalyse).Met werkplekinspecties en meldingen onveilige situatie registreer je waar onveilige situaties zijn ontstaan. Op dat moment lopen de medewerkers al gevaar. Het is veel beter om dit te voorkomen door te meten wat de medewerkers weten of inventariseren hoe ze zouden handelen in bepaalde situaties (lees: gedrag).

Doelgericht en effectief trainen

Een trainingsprogramma voor de medewerkers heeft de meeste impact als de grootste vak- en veiligheidsrisico’s worden aangepakt. Ons trainingsprogramma bestaat uit vier fasen: plan, do, check, act (deming-cycle):

  1. Op basis van de belangrijkste veiligheidsrisico’s plannen we de trainingen in.
  2. De medewerkers maken de trainingen over voor hen relevante onderwerpen.
  3. Na het trainen analyseren we de resultaten en geven we inzicht in het behaalde kennisniveau.
  4. Daarna adviseren we over welke leer- en veiligheidsinterventies je kunt nemen.
Doelgericht

Doelgroepen

Het grootste effect op de veiligheidscultuur van een groep, bereik je wanneer je zo veel mogelijk van het individuele gedrag van de mensen in die groep verandert. Daarbij kijk je niet alleen naar je eigen medewerkers, maar ook naar je inleners en onderaannemers. Het is belangrijk om alle verschillende doelgroepen mee te nemen in je veiligheidsbeleid en dus ook in je trainingsprogramma. Daarmee sluit je ook aan bij de veiligheidscultuurladder (safety culture ladder). Hoe hoger je komt op de veiligheidscultuurladder, hoe meer verschillende doelgroepen je moet opnemen in je veiligheidscultuurprogramma.

Doelgericht

Effectief

Train effectief door te trainen met onderwerpen waar je nog niet alles van weet.

Inzicht door data

Inzicht door data

Krijg inzicht in welke onderwerpen aandacht vragen en waar de kennis bij medewerkers bijgespijkerd moet worden.

Aantoonbaar

Aantoonbaar

Toon eenvoudig aan dat iedere medewerker zijn instructie heeft gevolgd en kennis heeft van zijn veiligheidsrisico’s.

Ketensamenwerking

Maak inleners en onderaannemers onderdeel van jouw beleid.

Leer in de context van het werk

Herkenbaar

Praktijkgerichte trainingen waarbij medewerkers leren in de context van hun werk.

Cultuurprogramma’s

Onze digitale trainingen zijn een handige tool om het gesprek over veiligheid te faciliteren. Medewerkers worden zich meer bewust van risico’s en leren hoe je iemand kunt aanspreken op onveilig gedrag. En door daarover in gesprek te gaan, werk je samen aan jullie veiligheidscultuur.

Predictive safety

Hoe mooi zou het zijn als je kunt voorspellen dat er een incident gaat plaatsvinden, nog vóórdat het incident heeft plaatsgevonden. Met behulp van leading indicators, zoals het inzicht in wat je mensen weten en vooral niét weten, kun je voorspellen wat er mis zal gaan en daarop inspelen.

Veilig gedrag

Wat is nu eigenlijk veilig gedrag? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich veilig gedragen? Veilig gedrag bestaat uit veel verschillende componenten. Bepaal welk gedrag past binnen jouw organisatie. Want alleen als je dat concreet maakt, kunnen je medewerkers zich veilig gedragen.

Wil je weten hoe we bij jou het vakmanschap en de veiligheid kunnen verbeteren?