Hoe leren beter kan: selecteer relevante onderwerpen

Bekijk wat de doelgroep wilt leren en beperk de hoeveelheid lesstof, zodat ze niet naar een eindeloze reeks van powerpoint-slides hoeven te kijken.

Hoe leren beter kan: selecteer relevante onderwerpen

We hebben allemaal wel eens in een training gezeten met een eindeloze reeks van powerpoint-slides. Het is dan lastig om de aandacht erbij te houden. Hoe komt dit eigenlijk? Laten we dat eens analyseren aan de hand van een mooi voorbeeld: VCA-basisveiligheid.

Wat wordt geleerd?

De toetstermen (lees: onderwerpen) die in VCA-basisveiligheid aan de orde komen zijn er best veel; 49 om precies te zijn. We lichten er een aantal uit: De kandidaat kan in een gegeven situatie de gebruikswijze van materiaal voor het werken op hoogte bepalen.

Onder deze toetstermen vallen de volgende aspecten (lees: deelonderwerpen):

  • Ladders
  • Rolsteigers
  • Vaste steiger
  • Personenwerkbak
  • Hoogwerker

Over de hoogwerker alleen zijn er 24 feiten die men moet kennen waaronder, vrij vertaald dat, je een hoogwerker niet mag bedienen zonder diploma.

Nu kun je de wereld opdelen in twee groepen mensen: zij die wel een hoogwerker bedienen (groep 1) en zij die dat niet doen (groep 2).

  • Voor groep 2 geldt dat zij enkel en alleen moeten weten dat ze de hoogwerker niet mogen bedienen Kortom: blijf eraf!
  • Voor groep 1 geldt dat zij in de aanvullende training leren ze wat ze moeten weten over het bedienen van de hoogwerker.

Voor beide groepen geldt dus dat de lesstof niet aansluit bij hun leerbehoefte. En zo zijn er meer voorbeelden, bijvoorbeeld werken met gascilinders en werken met straling.

Dan mijn favoriete toetsterm (lees weer: onderwerp). Hou je vast, daar komt-ie: De kandidaat kan de gevaren van organische oplosmiddelen, cyclische verbindingen, zware metalen, koolstofmonoxide, verven en lakken, cement , kwartsstof en huishoudmiddelen benoemen.

Hiervoor geldt dat je de wereld in drie groepen kan indelen: zij die met deze stoffen werken, zij die dat niet doen en zij die met een deel van deze stoffen werken. De groep die met een deel van deze stoffen werkt is verreweg het grootst. Zij leren dus een deel dat relevant is en een groot deel dat niet relevant is.

Dat brengt ons bij de eerste reden dat wij vinden dat leren nu anders moet: De onderwerpen in de trainingen zijn niet relevant voor de doelgroep.

Hoe dan wel?

Door te kijken naar wat de doelgroep echt moet weten om hun werk goed en veilig uit te kunnen voeren, beperk je de hoeveelheid lesstof voor hen. Zo hoeven ze niet meer naar een eindeloze reeks van powerpoint-slides te kijken, maar leren ze wat echt relevant en toepasbaar is voor hen.

Om alleen op relevante onderwerpen te trainen moet je de lesstof opknippen in kleinere delen. Dus niet “De kandidaat kan in een gegeven situatie de gebruikswijze van materiaal voor het werken op hoogte bepalen.”, maar “de kandidaat weet hoe je veilig moet werken op een ladder” of de kandidaat “ weet hoe je veilig moet werken op een rolsteiger”.

Train je daarnaast op onderwerpen die de doelgroep nog niet goed beheerst, dan kun je nog doelgerichter de kennis van de doelgroep vergroten. Maar daarover binnenkort meer.