Inzicht in trainen

Inzicht in trainen

Incidenten zijn vaak de aanleiding voor nieuwe veiligheidsmaatregelen. Lessons learnt op basis van incidenten is goed, maar dan is het kwaad al geschiedt. Hoe gaaf zou het zijn als we indicatoren hebben om ongevallen te voorkomen? Eén van die indicatoren is het kennisniveau van medewerkers. We leggen je graag uit hoe je inzicht in het kennisniveau kunt gebruiken en kunt inzetten om ongevallen te oorkomen.

Een voorbeeld: Uit ons dashboard bleek dat bij een van onze klanten het kennisniveau over de regels voor opslag van gascilinders laag was. Tijdens de kwartaalevaluatie werd dit onderwerp opgebracht, waarbij de veiligheidskundige van het bedrijf aangaf dat dit in de praktijk ook een probleem was. De medewerkers waren niet bekend met de regels voor het opslaan van gascilinders. Er is vervolgens uitgelegd dat gascilinders gescheiden moeten worden opgeslagen, en altijd vastgezet moeten worden om te zorgen dat ze niet omvallen. Ook hebben de medewerkers geleerd wat de risico’s zijn van het verkeerd opslaan van gascilinders. De gascilinderopslag ziet er tegenwoordig keurig uit.

Dit is geen op zichzelf staande situatie. Onze rapportagefunctie laat vaker zien dat het kennisniveau op relevante onderwerpen te laag is. Dat is het mooie van het inzicht in het kennisniveau van je medewerkers: Het geeft je de mogelijkheid om in te grijpen voordat het te laat is.

 

Inzicht in kennisniveau
Ons dashboard geeft inzicht in het kennisniveau van je medewerkers. Stel: de training Werken op hoogte is met een gemiddelde score van 91% afgerond. Dit lijkt op het eerste gezicht een prima score (en dat is het ook!), maar er is voldoende ruimte voor verbetering, want:

  • Is er een specifieke vraag over een onderwerp dat minder goed scoort? 
  • Is er een specifieke medewerker die slecht scoort op dit onderwerp?

Met een paar muisklikken heb je het antwoord. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je in het dashboard opvalt dat de gehele groep minder goed scoort op een vraag over het juiste gebruik van een valharnas. Dit terwijl ze toch wekelijks een valharnas moeten dragen. Dit kan leiden tot onveilige situaties.

Het kan ook zo zijn dat de groep als collectief goed scoort, maar dat er één persoon een lage score heeft behaald. Dit is niet erg, door fouten te maken leer je. Ga wel op zoek naar de oorzaak hiervan. Mogelijk is het een nieuw onderwerp voor deze persoon en is hij onvoldoende bekend met de risico’s en maatregelen bij het werken op hoogte. In dat geval is het belangrijk om deze persoon meer aandacht te geven, bijvoorbeeld extra training of ondersteuning op de werkvloer. 


Doelgericht leren
In beide voorbeelden geeft het dashboard je voldoende inzicht om gericht trainingen klaar te zetten voor de groep of persoon. Op basis van de resultaten kun je doelgericht trainen. Je kunt focussen op onderwerpen die medewerkers niet goed beheersen. Door daar aandacht aan te schenken zal het kennisniveau in korte tijd stijgen, en zullen de medewerkers beter in staat zijn om te kiezen voor de veilige weg. En daarmee maak je jouw organisatie weer een stuk veiliger!