Indexering 2024

Neem contact op met Acrentis Learning

Indexering 2024

Zoals bij ons allemaal bekend is, is de inflatie hoog. In 2023 is de CPI 4,18% (bron: CBS). Hierdoor zijn onze kosten snel opgelopen en voor ons als jong en innovatief bedrijf raken deze kostenverhogingen ons hard.

 

Omdat wij zeer veel waarde hechten aan onze relatie, voelt het niet goed om deze kostenverhogingen aan onze kant één-op-één door te berekenen. Door te blijven optimaliseren en net als vorig jaar een deel voor onze eigen rekening te nemen, kunnen wij een deel opvangen. Helaas zijn wij wel genoodzaakt om een deel door te belasten. Daarom zal per 1 januari 2024 de jaarlicentie met € 3,- worden verhoogd.

 

Voor bestaande klant, willen wij iets extra doen en zal de jaarlicentie met maar € 2,- worden verhoogd.

 

Wij gaan ervan uit hiermee een passende oplossing te bieden in deze bijzondere tijden.