Druk, druk, druk! En dan ook nog tijd maken voor veiligheid!

Ookal heb je het druk denk ook altijd aan de veiligheid van andere en jezelf

Druk, druk, druk! En dan ook nog tijd maken voor veiligheid!

Medewerkers aansturen, dagplanningen maken, overleg met de opdrachtgever, communicatieprobleempje op de werkvloer oplossen, een onderaannemer die belt dat ze toch een week later komen, planning daarop aanpassen, meerwerk bijhouden, telefoontje tussendoor, nog een overleg, …

 

Door deze hectiek prioriteert elke operationeel leidinggevende zijn werkzaamheden. En dan is de harde realiteit dat de operationele werkzaamheden op één staan en veiligheid op plek twee (of drie…). Maar hoe zorgen we ervoor dat veiligheid de aandacht behoudt die het verdient?

 

Heb je geen tijd om het hele blog te lezen, lees dan onderaan het korte antwoord op deze vraag.

 

Aandacht voor veiligheid in vier stappen

 

Stap 1 (plan): Maak een plan!

 

We stellen met de operationeel leidinggevenden vooraf heldere, meetbare doelstellingen vast. Vervolgens maken we een trainingsprogramma op basis van de functieprofielen en stellen we vast wie wanneer getraind wordt. Ook bepalen we wanneer de operationeel leidinggevende geïnformeerd moet worden.

 

 

Stap 2 (do): Aan de slag met trainingen 

 

We zorgen ervoor dat de medewerkers een digitale onboarding maken en we meten of ze begrijpen wat de risico’s zijn op het project of bij het bedrijf. En in datzelfde systeem maken ze elke maand een interactieve toolbox in hun eigen taal. We begeleiden en ondersteunen de operationele medewerkers bij het maken van hun toolboxen om zo veiligheid op de werkvloer top of mind te houden.

 

 

Stap 3 (check): check de resultaten

 

Doordat onze onboarding en toolboxen digitaal zijn, weten we direct waar de veiligheidskennis ontbreekt. Door het ontbreken van kennis kunnen risicovolle situaties ontstaan. We analyseren de data, stellen rapportages op én bespreken die met de operationeel leidinggevenden. Zo weten we zeker dat, ook in drukke tijden, veiligheid op de agenda staat.

We sturen daarbij zowel kwantitatief: Wie moeten de toolboxen nog maken?…

…als kwalitatief: Weten de riggers hoe ze een last moeten aanslaan? Over welke veiligheidsonderwerpen is de kennis onvoldoende? Zijn er medewerkers die extra hulp nodig hebben te begrijpen wat ze moeten doen?

 

 

Stap 4 (act): onderneem actie

 

Nadat we de resultaten hebben besproken met de operationeel leidinggevende bepalen we gezamenlijk welke acties genomen moeten worden om de doelstellingen te halen en om de werkplek veilig te houden. Bijvoorbeeld het inplannen van een toolbox over “good housekeeping” of de medewerkers vertellen dat ze de keuringsdatum van hun gereedschap vandaag moeten controleren of het aansporen van de stortploeg dat ze hun toolboxen moeten maken.

 

 

Verandering kost tijd

 

Een maand later nemen we de resultaten weer door van de volgende toolbox én stellen we vast welke acties effectief waren en welke acties we nu moeten nemen. En een maand later weer…Want verandering vindt plaats door continu te verbeteren, waarbij consistentie en volharding essentieel is.

Door voortdurend aandacht te geven aan toolboxen, de resultaten daarvan te bespreken en acties te ondernemen, zorgen we ervoor dat veiligheid hoog op de agenda blijft staan.

 

 

Het korte antwoord op de vraag

 

De vraag: hoe zorgen we ervoor dat veiligheid de aandacht behoudt die het verdient?

 

Door de operationeel leidinggevenden continu te ondersteunen en hen te voorzien van stuurinformatie. We kunnen hen bijvoorbeeld ondersteunen door de (project)onboarding van medewerkers en de maandelijkse toolboxen digitaal te regelen. En met de stuurinformatie gaat de aandacht naar de onderwerpen of medewerkers die dat het hardste nodig hebben. Zo kan de operationeel leidinggevende zijn volle aandacht bij het project houden én blijft veiligheid bovenaan de agenda staan.

 

En natuurlijk wil je ook zicht houden op dit proces, dus zorgen we ervoor dat je alles weet, maar het je zo min mogelijk tijd kost.