Waarom je juist nu medewerkers continu moet trainen?

Waarom je juist nu medewerkers continu moet trainen?

Een tekort aan vakmensen in de industrie lijkt de nieuwe crisis, vooral aan technisch personeel is een groot gebrek. Dat geldt niet alleen voor de procesindustrie, maar ook voor de bouw, de infra en de afvalbranche. Het tekort is nooit weggeweest en wordt alleen maar groter.

De uitdagingen waar bedrijven nu al een tijd tegenaan lopen en de komende tijd nog moeten oplossen, is voldoende en kwalitatief personeel in te kunnen blijven zetten. Het CBS becijferde in 2003 dat 7% van de 2,5 miljoen 45-plussers geen vast contract had. 14 jaar later zijn er 3,8 miljoen werkende 45-plussers, waarvan meer dan 10% geen vast contract heeft. Hieruit blijkt duidelijk de toename van het aantal flexmedewerkers en de algehele vergrijzing.

Vergrijzing in de industrie
De industrie kampt met vergrijzing. Er gaan veel oudere, ervaren medewerkers met pensioen, terwijl er weinig nieuwe vakmensen bij komen. Dat zorgt ervoor dat de vakbekwaamheid in de industrie daalt. En het einde is nog niet in zicht. Ongeveer 15% van het personeelsbestand is ouder dan 55 jaar en zal in de komende 10 jaar met pensioen gaan. De tekorten aan technisch-operationeel personeel zoals procesoperators en monteurs zullen alleen maar groter worden.

Kennis vloeit weg
Kennis bij organisaties vloeit weg, omdat mensen minder lang bij dezelfde werkgever blijven. Organisaties geven hierbij aan dat ze het lastig vinden om kennis te borgen. Belangrijk is om daarbij de flexmedewerkers en de onderaannemers niet te vergeten, want zij vormen voor een steeds groter deel de groep uitvoerende medewerkers. Dus moet er ook een oplossing bedacht worden om hun vak- en veiligheidskennis op niveau te houden.

Het gevraagde opleidingsniveau stijgt
Er wordt volop geïnnoveerd in de industrie. Productieprocessen worden verbeterd, machines worden vernieuwd en er komen telkens nieuwe technische middelen op de markt. Dat heeft tot gevolg dat er steeds hogere eisen aan de vakmensen worden gesteld. Het gevraagde opleidingsniveau gaat omhoog van mbo 1 en 2 naar mbo 3 en 4. En de nieuwe technologie zorgt voor extra eisen aan vakkennis. En die komen bovenop de gevraagde opleidingseisen van de medewerkers.

Onbekend kennisniveau
Ondanks opleidingseisen, verplichte certificeringen en veiligheidsinitiatieven als toolboxen en safety streets, blijken er nog steeds kennishiaten te zijn bij veel vakmensen. En waar die kennishiaten precies zitten, weten veel organisaties niet. Ze zien dat er hier en daar fouten worden gemaakt, maar waar dat door komt, is niet duidelijk. En dat is een probleem. Want alleen inzicht in waar de kennishiaten zitten, zorgt ervoor dat we de vakmensen gericht kunnen opleiden en trainen. Gericht trainen in de onderwerpen die zij moeilijk vinden, maar wél nodig hebben om hun werk veilig uit te kunnen voeren.

Vakmanschap en veiligheid
Binnen organisaties is naast veiligheid, vakmanschap een steeds belangrijker thema. Organisaties willen nieuwe medewerkers vinden én hun medewerkers behouden. Daarbij willen ze medewerkers duurzaam kunnen inzetten en talenten ontwikkelen. Dit vraagt om een verschuiving van alleen trainingen over veiligheid naar trainingen over veiligheid én vakmanschap. Dit vraagt een bredere kijk op trainingen voor al het personeel in jouw organisatie: zowel eigen personeel als flexmedewerkers.

Herken jij dit ook bij jouw organisatie? Wij kunnen je helpen het kennisniveau van je medewerkers continu op een hoog niveau te houden. En medewerkers te helpen waar nodig. Dat doen we met behulp van interactieve, digitale trainingen waarmee we vakmensen doelgericht trainen in voor hen herkenbare situaties. Wil jij weten hoe we jouw organisatie kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!

Zo kunnen wij samen met jou en anderen de industrie elke dag een stapje veiliger maken. Meer informatie? Neem contact met ons op.