Consultancy

Acrentis Learning Safety Scan

Met de Acrentis Learning Safety Scan brengen we in kaart wat het kennisniveau is van je medewerkers. Een nulmeting van het kennisniveau om te weten waar je staat en waar je actie moet ondernemen om de werkplek nog veiliger te maken.

 

Hoe we dat doen? Op basis van jullie werkzaamheden stellen we gezamenlijk vast welke onderwerpen relevant zijn. Hierbij maken we gebruik van de RI&E, bevindingen van werkplekinspecties, ongevallenonderzoek en trendanalyses. Daarna stellen we een scan samen om inzicht te krijgen in het kennisniveau. Met dat inzicht kunnen we direct aan de slag om de kennishiaten te dichten zodat de werkplek nog veiliger wordt.

Safety-on-the-job-sessies

Een safety-on-the-job-sessie is een hybride vorm van leren. Zo een sessie kan gaan over een gedragsonderwerp of over risicobewustzijn.
Bij een sessie over risicobewustzijn maken we eerst gezamenlijk een digitale training, zodat de kennis over dat onderwerp weer ‘top-of-mind’ is. Vervolgens lopen we met die verse kennis in het hoofd over de werkplek en brengen we direct het geleerde in de praktijk. Elk veiligheidsonderwerp is geschikt voor een sessie over risicobewustzijn.

 

Bij een sessie over gedrag starten we ook met een digitale training. Daarna begeleiden we een gezond gesprek over het gedragsonderwerp. Door vragen te stellen bespreken we een moeilijk onderwerp zoals elkaar aanspreken op onveilig gedrag. Hoe heb jij de laatste keer iemand aangesproken? En hoe reageerde die? Of waarom heb je nog nooit iemand aangesproken? Wanneer én hoe wil je zelf aangesproken worden? Door een inhoudelijk gesprek over het onderwerp aan te gaan bepaal je samen wat het best bij jullie cultuur past. Zo weet iedereen weet wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Advisering en sparringpartner

We adviseren bij uiteenlopende leervraagstukken. Van het bepalen wat de leerdoelen zijn voor jouw medewerkers tot aan het adviseren welke vorm van leren het beste past bij jullie wensen. Hoe kun je het veiligheidsbeleid, de code of conduct of de gedragsregels goed overbrengen op de medewerkers? Hoe kunnen we praktijktraining combineren met theorielessen? Hoe halen we optimaal rendement uit de beschikbare tijd om op te leiden en te trainen?

En we denken graag mee, durven kritische vragen te stellen en adviseren over leer- en veiligheidsvraagstukken binnen jullie organisatie.

Consultancy
Onboarding

Kennis van didactiek

We weten hoe leren werkt.

Kennis van vakmanschap

We kennen het belang van vakmanschap en veiligheid.

Snel actie

We zetten beleid om in concrete acties, waarmee je direct aan de slag kan.

Integrale aanpak

We bekijken elke vraagstuk als onderdeel van een groter geheel.

Altijd een stap verder

We gaan door tot het vraagstuk is opgelost.

Wil je weten hoe we jouw organisatie vooruit kunnen helpen?