Toolboxen

Verbeter het vakmanschap en verhoog de veiligheid door interactieve trainingen die aansluiten op je werkzaamheden. Train op zijn minst maandelijks om de kennis van je medewerkers te optimaliseren. Daardoor is het kennisniveau van alle medewerkers continu op een hoog niveau.

Onboarding

Je wilt er zeker van zijn dat iedereen bekend is met de veiligheidsregels van jouw organisatie, project of terminal. Daarom is het belangrijk om iedereen goed te informeren over de regels, risico’s en hoe ze moeten handelen. Bijvoorbeeld hoe je met elkaar omgaat, vanaf welke hoogte jullie spreken van werken op hoogte of wat je moet doen wanneer een incident heeft plaatsgevonden.

 

Dat doen we met een bedrijfs- of projectonboarding of een poortinstructie. Hiermee instrueren en toetsen we de vak- en veiligheidskennis van zowel (nieuwe) medewerkers als inleners en medewerkers van (onder)aannemers.

Consultancy

We helpen organisaties graag om veiliger te werken. Dat doen we door inzicht te geven in het kennisniveau van de medewerkers, medewerkers te trainen én door te adviseren bij leer- en veiligheidsvraagstukken. We analyseren data, stellen kritische vragen en doen concrete voorstellen om veiligheidsissues aan te pakken of gedrag te veranderen. Met ons inzicht en advies kun je abstracte doelstellingen omzetten naar concrete acties.

 

En we gaan door totdat we de essentie te pakken hebben, zodat we alleen datgene doen wat de meeste toegevoegde waarde levert.

Wil je weten hoe we jouw organisatie vooruit kunnen helpen?