Continu leren

Verbeter het vakmanschap en verhoog de veiligheid door interactieve trainingen die aansluiten op je werkzaamheden. Train op zijn minst maandelijks om de kennis van je medewerkers te optimaliseren. Daardoor is het kennisniveau van alle medewerkers continu op een hoog niveau.

Onboarding

Train je medewerkers en die van je (onder)aannemers in de regels die bij jou gelden. Leer hen bijvoorbeeld wat je van hen verwacht als ze een gevaarlijke situatie zien, wat ze moeten doen bij een incident of welk gedrag je wilt zien.

Denk hierbij aan een bedrijfsonboarding, zodat je medewerkers vertrouwd raken met je huisregels. Of een poort- of projectinstructie om je vakmensen en die van onderaannemers jouw specifieke regels aan te leren.

Screening

Verzeker je ervan dat alleen échte vakmensen op jouw terrein of project aan het werk zijn. Toets de medewerkers vooraf op hun vak- en veiligheidskennis en laat alleen diegenen toe die je goed genoeg vindt.

Toets bijvoorbeeld riggers op hun kennis over het aanslaan van lasten of medewerkers die moeten werken op hoogte of ze weten hoe ze hun valbeveiliging moeten gebruiken.

Opleidingen

Train medewerkers over een langere periode met interactieve trainingen in de aanloop naar een (her)examen. Zo wordt niet alleen het certificaat behaald, maar heeft de medewerker ook écht de kennis om veilig en goed te werken.

Nadat het certificaat is behaald, onderhouden ze de kennis door periodiek te trainen. Zo houden ze, ook de jaren tussen de examens in, de vak- en veiligheidskennis op een hoog niveau.

De weg naar succes!

Samen met jou implementeren we een trainingsplan dat integraal onderdeel wordt van jouw bedrijfsvoering en opleidings- en veiligheidsbeleid. We denken met je mee, stellen kritische vragen en komen met creatieve oplossingen, zodat we alleen dat doen wat écht toegevoegde waarde heeft. Alles met als doel om het vakmanschap te verbeteren en de veiligheid te verhogen.

In de voorbereiding helpen we je met het creëren van draagvlak, het inventariseren van de trainingsbehoefte en het opstellen van een trainingsplan. We ondersteunen de managers en medewerkers bij het trainen, waarna we inzicht geven in het behaalde kennisniveau. Na het trainen analyseren we de resultaten en adviseren we over welke leer- en veiligheidsinterventies je kunt nemen.

Wil je weten hoe we jouw organisatie vooruit kunnen helpen?

De voordelen van Acrentis Learning

Onze digitale leeroplossing biedt voordelen voor alle afdelingen van jouw organisatie.

 • Verhoog je veiligheidskennis en verlaag de kans op incidenten
 • Verbeter je vakmanschap
 • Leer over ‘gedrag’, zoals elkaar aanspreken op onveilig gedrag
 • Krijg trainingen (toolboxen) die relevant én leuk zijn
 • Je collega’s trainen ook waardoor jullie samen veilig werken
 • Je collega’s worden beter, zodat je met échte vakmensen werkt
 • Verhoog de veiligheidskennis en verlaag de kans op incidenten
 • Verbeter het vakmanschap en verhoog de productie (hands-on-tool-time)
 • Laat aan opdrachtgevers zien dat jouw organisatie innovatief is
 • Haal eenvoudiger een hogere trede op de veiligheidsladder of andere certificeringen
 • Verbeter je werkgeversimago
 • Krijg inzicht in het niveau van vakmanschap en veiligheid van de (onder)aannemers en inleners
 • Screen (onder)aannemers, zodat je alleen goed gekwalificeerd personeel op je project krijgt
 • Zorg voor een effectieve projectonboarding, zodat iedereen direct goed geïnformeerd aan het werk kan
 • Verhoog de veiligheidskennis en verlaag de kans op incidenten
 • Verbeter het vakmanschap en verhoog de productie (hands-on-tool-time)
 • Train medewerkers in ‘gedrag’, zoals elkaar aanspreken op onveilig gedrag
 • Krijg inzicht in het niveau van vakmanschap en veiligheid van de (onder)aannemers en inleners
 • Verhoog de veiligheidskennis en verlaag de kans op incidenten
 • Verbeter het vakmanschap en verhoog de productie (hands-on-tool-time)
 • Train medewerkers in ‘gedrag’, zoals elkaar aanspreken op onveilig gedrag
 • Train ook je (onder)aannemers zodat heel de keten beter wordt
 • Toon aan dat jouw organisatie continu verbetert op vakmanschap en veiligheid
 • Haal eenvoudiger een hogere trede op de veiligheidsladder of andere certificeringen
 • Ontwikkel je personeel continu en zorg voor langdurige inzetbaarheid
 • Verbeter het vakmanschap met goede didactische trainingen
 • Zorg voor trainingen (toolboxen) die relevant én leuk zijn
 • Beperk het verzuim door te trainen op ‘soft skills’, zoals het herkennen van werkstress
 • Zorg voor goed werkgeverschap en verminder het verloop
 • Verminder de administratieve lasten door digitale koppelingen met andere systemen
 • Integreer en koppel eenvoudig met andere systemen (o.a. xAPI en LTI)
 • Houd tijd over, want de implementatie dat doen wij voor je
 • Installeer niets, want onze applicatie is webgebaseerd
 • Geen beheer en onderhoud, want dat doen wij voor je
 • Voldoe zonder moeite aan de privacywetgeving
 • De data is veilig opgeslagen in ISO-gecertificeerde (o.a. ISO 27001) datacentra in de Europese Unie