Archive

Over FMJ FMJ is een dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, meet- en regeltechniek en automatisering in de maritieme sector, utiliteit en (proces)industrie. Frank Notenboom is directeur bij FMJ en hij straalt één en al trots uit. Hij is trots op de medewerkers van FMJ en op de prestaties die zij elke dag neerzetten. Hij vertelt over de samenwerking met Acrentis Learning....

Read More

Over DCMR DCMR is een samenwerking van provincies en gemeentes voor vergunningverlening, toezicht en advisering in de domeinen ruimtelijke ordening, lucht en geluid in het Rijnmond-gebied. Tevens doen we de vergunningverlening en houden we toezicht bij de BRZO-bedrijven in de provincies Zeeland en ZuidHolland. Sylvia Warmenhoven, Teammanager Managementondersteuning, en Casparus Hensen, Teammanager Meldkamer, Milieupiket en AGS, vertellen over de samenwerking met Acrentis Learning....

Read More

wence staat middenin de keten van afvalverwerking. Ze halen zo veel mogelijk grondstoffen uit afval én ze halen energie uit afval, biomassa en zon opeen duurzame en toekomstbestendige manier. Dat doen ze onder andere door recycling en genereren van stroom, stoom en warm water. Egon Schreven, veiligheidskundige bij Twence, vertelt over de samenwerking met Acrentis Learning....

Read More

Over TSA Safety Services TSA Safety Services is gespecialiseerd in veiligheidstoezicht bij risicovolle werkzaamheden. Door de fysieke inzet van veiligheidsfunctionarissen en met elektronische systemen bewaakt TSA de veiligheid van personen en installaties. Jan Looy, directeur bij TSA, vertelt over de samenwerking met Acrentis Learning....

Read More

Techniek College Rotterdam is een technische mbo-school in het hart van de industrie en haven. Ze leiden jonge mensen op via een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of beroepsopleidende leerweg (bol). Zo zijn de studenten goed voorbereid om te gaan werken in de regio Rotterdam. Praktijkdocent Hans van Vliet en coördinator bbl Chris van Rossen, vertellen over de samenwerking met Acrentis Learning....

Read More

Sarpi Remediation is de nieuwe naam van SUEZ Remediation. Sarpi Remediation zorgt voor een integrale aanpak van verontreinigde locaties en heeft meer dan 35 jaar ervaring met het uitvoeren van bodemsaneringen en het zuiveren van grondwater. Edwin van Noord, health & safety coördinator, vertelt over de samenwerking met Acrentis Learning....

Read More