Visie op leren

In onze korte trainingen (microlearning) maken we gebruik van didactische principes om een hoog leerrendement te behalen.

Vergeetcurve

Herhalen…

Herhalen…

Herhalen…

zo werkt de vergeetcurve.

Spaced repetition

Informatie onthoud je langer wanneer het is opgeslagen in je langetermijngeheugen in plaats van in je werkgeheugen. Daarom moet je informatie regelmatig en met tussenpozen herhalen.

Retrieval practice

Haal je informatie actief op uit je geheugen, dan versterk je je langetermijngeheugen. Je kunt informatie later dan sneller raadplegen als je het nodig hebt. Luister je alleen passief naar informatie, dan vergeet je de informatie ook snel weer en dat gaat ten koste van je leerproces.

Dual coding

Als je op verschillende manieren informatie binnen krijgt, kun je de informatie beter onthouden. Combineer visueel en auditief om deelnemers beter te laten leren.

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Leer in de context van het werk

Herkenbaar

Praktijkgerichte trainingen waarbij medewerkers leren in de context van hun werk.

Korte teksten op het taalniveau van de medewerkers

Eenvoudig taalgebruik

Korte teksten op het taalniveau van de medewerkers, met vaktermen die zij kennen.

10 minuten per maand

Korte trainingen

Train vaak en kort, zodat je medewerkers hun aandacht erbij kunnen houden.

Directe feedback

Directe feedback

Na elke werkvorm direct uitleg over het gegeven antwoord.

Iedereen kan direct trainen in ons leerplatform

Leuk & leerzaam

Interessante trainingen met leuke, afwisselende werkvormen en veel beeldmateriaal.

Veel gebruikte toepassingen